Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 165/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony – licytację na sprzedaż samochodu osobowego m-ki OPEL COMBO-C nr. rej. GDA NT07, poj. Silnika 1686 cm3 moc 74 kW, olej napędowy, nr identyfikacyjny VIN W0L0XCF0674371571, rok produkcji 2007 r., przebieg 212.200 km, wraz z kompletem opon zimowych

  • cena wywoławcza – 6.000,00 zł
  • postąpienie – nie mniej niż 60,-zł
  • wadium w formie pieniężnej 600,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16  o godz.1000  w pokoju nr 213.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 600,00 zł w terminie do 27.12.2019 r. na konto 32 1160 22 02 0000 0000 6194 3943
(Bank Millennium /O Pruszcz Gdański).

Oferentowi, który wygra przetarg wadium zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Powiatu Gdańskiego, jeżeli wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy, natomiast wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać na parkingu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości (przed budynkiem placówki pocztowej) w dniach 13.12.2019 r. do 27.12.2019 r. w godzinach 900 – 1400.

Szczegółowe warunki dot. zawarcia umowy oraz projekt umowy najmu dostępne są w pokoju nr 205 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 oraz na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego: www. powiat-gdanski.pl.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 58 773 12 21.

Zarząd Powiatu Gdańskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu o czym poinformuje zainteresowanych w  prasie lokalnej.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 w okresie od 13.12.2019 r. do 27.12.2019 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego i w prasie lokalnej.