WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W dniu 28 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu Gdańskiego podjął uchwałę nr 153.2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku wraz z udzielaniem dotacji na rok 2020.