Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 2204 z ze zm.).

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza co następuje:

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczony został do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji na okres 5 lat lokal użytkowy o łącznej powierzchni 154,92 m2  na okres od 01.03.2020r. do 28.02.2025 r. znajdujący się na parterze budynku  przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim, usytuowanego na działce nr 93/40, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk –  Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00086092/0  .

Okres najmu – 5 lat
Cena wywoławcza czynszu: 3.800,00 zł netto / miesięcznie .

Przeznaczenie – na prowadzenie ogólnodostępnego baru gastronomicznego .
Ustalony w przetargu czynsz płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.Czynsz najmu będzie waloryzowany nie częściej niż jeden raz do roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .

Wykaz wywiesza się w dniach od 16.12.2019r. do 07.01.2020r.