Wojewódzkie eliminacje II edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” im. Pawła Adamowicza

Wojewódzkie eliminacje II edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior-Obywatel” im. Pawła Adamowicza odbędą się 9 listopada 2019 roku (sobota) o godzinie 11.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku (al. Gen. Józefa Hallera 16/18).
W załączniku „Harmonogram spotkań”.