UWAGA – Zmiana sposobu obsługi interesantów.

UWAGA

Zmiana sposobu obsługi interesantów.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wraz z początkiem czerwca rozpoczynamy bezpośrednią obsługę mieszkańców Powiatu Gdańskiego z zachowaniem rządowych wytycznych, a przede wszystkim wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W Starostwie od dnia 08 czerwca będzie można załatwić więcej spraw bezpośrednio, w szczególności spraw pilnych lub wymagających osobistego stawiennictwa. Warunkiem jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji – zgodnie z obecnie obowiązującym prawem urząd będzie mógł jednocześnie przyjąć jedną osobę na jedno stanowisko obsługi.

O ile nie ma potrzeby osobistego stawiennictwa prosimy o korzystanie

z możliwości przesłania dokumentów drogą pocztową lub złożenia w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Starostwa.

BARDZO WAŻNE!!

W urzędzie obowiązują środki bezpieczeństwa: obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz zakryte usta i nos.

Przyjmowane będą wyłącznie osoby, które dokonały rezerwacji wizyty.

Do urzędu nie będą mogły wejść osoby towarzyszące, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych wymagających obecności opiekuna.

W wyznaczonym terminie należy przybyć punktualnie do urzędu. Przybycie po ustalonej godzinie będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.

Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe dokonano rezerwacji: jedna wizyta = jedna osoba=jedna czynność.

Proszę o przybywanie do urzędu bez dzieci.

Rezerwacji telefonicznej należy dokonywać za pośrednictwem sekretariatów poszczególnych Wydziałów ( nie dotyczy Wydziału Komunikacji ) lub ustalając termin wizyty z pracownikiem merytorycznym prowadzącym sprawę.

Dokonując rezerwacji telefonicznej konieczne jest podanie nazwiska oraz numeru telefonu.

W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o informację.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N )