Starosta Gdański zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na komiks “Bohaterowie Wolności i Solidarności”

Starosta Gdański oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka-Filia w Pruszczu Gdańskim serdecznie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół średnich powiatu gdańskiego do wzięcia udziału w konkursie „Bohaterowie Wolności i Solidarności”.
Minister Edukacji Narodowej określił jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019 / 2020 : Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił rok 2019 Rokiem Wolności i Solidarności.
Starosta Gdański zainteresowany jest wspieraniem rozwoju tożsamości lokalnej, identyfikacją uczniów w wieku 13 – 16 lat z województwa pomorskiego z regionem, , kształtowaniem poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Stąd inicjatywa organizacji takiego wydarzenia edukacyjnego.
Zadaniem uczestnika konkursu będzie wykonanie komiksu, składającego się z co najmniej trzech kadrów na papierze formatu A 3, techniką dowolną. Tematem pracy powinien być Bohater Wolności i Solidarności – wybitna postać z historii Polski z lat 1918 – 2018 lub postać wybrana przez ucznia – ktoś ważny z rodziny, znajomych. Za pomocą komiksu można przedstawić drogę życiową bohatera, jakąś charakterystyczną sytuację z życia Bohatera albo jego szczególne zasługi.
Termin złożenia prac przez nauczycieli (opiekunów) w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filii w Pruszczu Gdańskim, u. Obrońców Pokoju 6 – do 29 listopada 2019 r.
Szczegółowy regulamin wraz załącznikami podajemy w załączeniu.