Prognoza Pogody – Sobota, 07.04.2018

Otwarte drzwi dla wejścia ciepłego okresu wiosennego zostaną uwarunkowane najprostszą korektą w polu ciśnienia, jaką jest chwilowa blokada strefowej cyrkulacji atmosfery w środowisku podwyższonego pola geopotencjału, zbudowanego z wyżowego układu barycznego „Leo” z centrum 1030 hPa, który postępuje ku środkowej części kontynentu europejskiego zaciągając główny strumień adwekcji zwrotnikowej masy powietrza z sektora południowego. Po jutrzejszym porannym lekkim przymrozku, który zostanie wygenerowany w procesie radiacji podłoża, całe pole przepływu termodynamiki na poziomie 925 hPa ustawi się wzdłuż południkowej osi izobarycznej i w godzinach przedpołudniowych nastąpi główny zwrot sytuacji, zmieniając wektor wiatru z NW na S. Wysoki układ baryczny pozostanie sklasyfikowany przez minimum 2 doby z bardzo małą zawartością wilgoci w dolnej i środkowej warstwie troposfery, co bardzo dobrze wykazują wyliczenia modelu GFS na poziomie 500, 700 i 850 hPa < 40% cechując się niskim nawodnieniem (PWATER 15-20mm). Z pewnego doświadczenia nie trzeba daleko szukać, dlaczego zostanie wytworzona blokada hamująca dla rozwoju kłębiasto-warstwowych struktur zachmurzenia na najbliższe 2 dni. Istotnym czynnikiem jest oczywiście w takich warunkach poziom wymuszonej kondensacji LCL (Lifted Condensation Level), czyli wyniesionej pary wodnej, która w szczególności, gdy w dolnych warstwach troposfery pojawi się izotermia a takaż się też pojawi, sprowadzi suchoadiabatykę wytracającej się wilgoci w dolnej warstwie troposfery (LCL 1000-1500 m) – co w 80% przypadłości stanowi bardzo ważną blokadę dla warunków konwekcyjnych. Tym razem powietrze nie będzie napływało bezpośrednio przez morskie zbiorniki wodne od południa kontynentu – ale jego główny strumień przebiegnie lądową trasą przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, wytracając całą zebraną wilgoć podczas swojej wędrówki. Tym sposobem rozpoczniemy 2 dniową, gwarantowaną, słoneczną pogodę z głównym epizodem ciepła w Niedzielę, gdy termometryczna wartość słupków rtęci osiągnie wzrost do 22 stopni Celsjusza a w nasłonecznionych miejscach, może dojść do sytuacji jaka miała miejsce w Środę, gdy odczyty naszej stacji wskazywały 24 stopniowy komfort termiczny.

Prognoza Pogody – Sobota, 07.04.2018

Dla tych, którzy planują zaplanować weekend poza domem, pogoda będzie sprzyjać jak w niejednych majowych okresach. W rozkładzie dobowej amplitudy nadchodzą generalne zmiany, które będą budowały się w postępującym układzie wysokiego ciśnienia nad środkową częścią kontynentu, który od jutra zacznie zaciągać główny, ciepły strumień powietrza pochodzenia zwrotnikowego, co odznaczy się w południe skokiem wartości do 15 stopni Celsjusza, w towarzystwie lekkich piór Cirrusa – a jak suchy wyż to odmiana piórkowego fibratusa. Poprzez dzisiejsze przejrzyste warunki nocnego nieboskłonu, zostaną uruchomione procesy radiacyjne zebranego dobowego ciepła z podłoża ze spadkiem temperatury w godzinach wczesno-porannych do okolic 0 stopni Celsjusza. Dobowy rozkład termiczny w postaci typowej sinusoidy przez najbliższe 3 dni stworzy konfigurację tzw. chłodne noce/ciepłe dni.

Przepiękny Sobotni poranek, pomimo że chłodny, wyciszy się barycznie do wiatru z prędkością w okolicach 15 km/h ustanawiając całościowy, widoczny wschód słońca z dalszym błękitem nieba w ciągu dnia, tak jak będzie to miało miejsce w Niedzielę. W południe, podczas zmiany termodynamiki przepływu powietrza, wiatr zmieni kierunek na południowy w porywach do 30 km/h – z zaznaczeniem, iż będzie to ciepły wiatr przebiegający z południa. W Niedzielę znajdziemy się w bezpośrednim obszarze ciepłej adwekcji powietrza a dogodne warunki bezchmurnego nieba w środowisku ciepłego sektora wiatru wytworzą to, co najprzyjemniejsze dla każdego z nas – Niedziela będzie idealną kopią Środy z poziomem termicznym, osiągającym w południe wartość powyżej 21-22 stopni Celsjusza a przy nasłonecznieniu nawet 24. Początek nowego tygodnia rozpoczniemy umiarkowanie ciepło powyżej 13/14 stopni Celsjusza z okresowymi opadami deszczu, jednakże w wiązkach modeli numerycznych nie widać znaczącego ochłodzenia, czy też większej dynamiki zmian na najbliższe minimum 5-6 dni. 

Komentarz synoptyczny: Adam Pyrz​