Powiat Gdański już kończy trzy duże inwestycje

Zaledwie zainaugurowaliśmy wiosnę, a Powiat Gdański już kończy trzy duże inwestycje, realizowane ze środków pochodzących z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pierwsza to realizowana wspólnie z Miastem Pruszcz Gdański przebudowa ulicy Słowackiego w Mieście Pruszcz Gdański. Druga to zaś licząca sobie ponad 800 metrów ścieżka pieszo – rowerowa Radunica -Pruszcz Gdański, realizowana wspólnie z Gminą Wiejską Pruszcz Gdański. Na ukończeniu jest także ścieżka pieszo – rowerowa w Pszczółkach, realizowana wraz z Gminą Pszczółki. Kolejne nowości inwestycyjne już wkrótce!