Powiat Gdański dba o bezpieczeństwo mieszkańców.

W okresie wakacyjnym przy drodze powiatowej – ul. Raciborskiego, na ustawionych reklamach namawialiśmy zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego do przestrzegania przepisów. We wrześniu kampania będzie kontynuowana.

Jest to wynikiem zawarcia umowy z wykonawcą reklam –Firmą OMP.

Akcja została zainicjowana na posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.