Porozumienie w zakresie realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pruszczu Gdańskim

Dnia 2 września br. Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny podpisał porozumienie z Komendantem PSP w Pruszczu Gdańskim mł. bryg. Janem Chodukiewicz określające zasady współpracy w zakresie realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pruszczu Gdańskim działającego w oparciu o Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim.