OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Gdańskiego w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

Starosta Gdański informuje, że

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do wydzierżawienia na okres do 3 lat część dz 344/3, obręb Pręgowo Górne, gmina Kolbudy o pow. 107 m²

 

Wykaz został wywieszony na okres od 15.05.2019 r. do 05.06.2019r.