Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gdańskiego

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 46 ust. 2, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(Dz. U. z 2018 r., poz. 393).

Zarząd Powiatu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego

Pogotowia Ratunkowego przy ul. Prof. M. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim

Załącznik Wielkość
PDF iconPełna informacja o konkursie 1.24 MB