Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w Gdańsku   o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku  w sprawie udzielenia  pozwlenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej S7 na odcinku od km 341+600 do km 354+600 stu dwudziestoma dziewięcioma wylotami .