INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO:

Wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych w Pruszczu Gdańskim i Przywidzu, prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych lub uprawnień do wykonywania zawodu dla Uczestników Projektu zgodnie z opracowanym dla nich Indywidualnym Planem Działania w ramach Projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Załącznik Wielkość
PDF iconINFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 2.71 MB