Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

W programie spotkania omówienie m.in.

dotacje, pożyczki oraz poręczenia na budowę, rozbudowę, maszyny, urządzenia
w ramach dostępnych programów unijnych;

  • bezpłatne szkolenia/kursy dla przedsiębiorców;
  • dotacje na sprzedaż produktów i usług na rynki zagraniczne;
  • wsparcie na stworzenie stanowisk pracy;
  • możliwości zatrudnienia cudzoziemców;
  • indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy UE.

Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 22 października 2019 r. (godz. 13:00 – 15:30)
w siedzibie Urzędu Gminy w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, sala GOK.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 18 października 2019 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020